Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

άλλα σχήματα της ΕΑΑΚ

Αθήνα

smass media στο Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.

Α.Ε.Π. στο μαθηματικό

ΑΝ.ΑΡ.ΠΑ στους πολιτικούς μηχανικούς ΕΜΠ

ΑΝ.Α.Φ.Η στους ηλεκτρολόγους

ΑΝ.ΑΡ.ΣΥ.Π. στην πληροφορική

ΑΝ.Α.Χ. στην γεωπονική

Αντινομία στην νομική

ΑΡ.Κ.Α.Σ στην Α.Σ.Κ.Τ.

ΑΡΙ.Σ. στην ιατρική

Α.Π.Τ στους μηχανολόγους μηχανικούς ΕΜΠ

Αριστερή Πρωτοβουλία στο χημικό

Κ.ΑΡ.ΦΙ στη φιλοσοφική

Μαρκσ στο ΤΕΙ Πειραιά

Π.Α.Φ

Ρ.Α.Πα.Ν.-Σ.Α.Φ.Ν. στη νομική

Ρ.Α.Σ. στο πολιτικό νομικής

Σ.Α.Φ. στο Πα.Πει

Ρ.Α.Σ. στην ΑΣΟΕΕ

Συσπείρωση στο οικονομικό

Χ.Α.Μ.Α.Σ. στους χημικούς μηχανικούς ΕΜΠ

Παρεμβολή στο φυσικό


Θεσσαλονίκη

Contra Legem στη νομική

Α.Ε.Π. στο Πα.Μακ.

Α.Ρ.Ε.Φ. στο φυσικό

ΑΝ.Α.ΦΟΙΤ.Ο. στη γεωπονία

Αρ.Αγ.Ε. στους ηλεκτρολόγους & μηχανολόγους ΑΠΘ

Επιτροπή Αγώνα στους αρχιτέκτονες

ΚΡΑΧ στο οικονομικό

Φ.Ε.Ρ.Μα. στο μαθηματικό

Χ.Αρ.Τ.Α. στους τοπογράφους


Κρήτη

Αρ.Α.Κ. στο ΤΕΙ Ηρακλείου

Αριστερόστροφη Έλικα στο βιολογικό Ηρακλείου

Ενωτική Πρωτοβουλία στο πολυτεχνείο Χανίων

Σ.Α.Α.Φοι.Κ. στο μαθηματικό & εφαρμοσμένο Ηρακλείου


Πάτρα

Αν.Α.Κίνηση στους πολιτικούς μηχανικούς

Αντίλογος στους μηχανολόγους

Αριστερή Πρωτοβουλία Σπουδαστών στο ΤΕΙ

Μ.Α.Φοι.Α. στο μαθηματικό

Ρήγμα στο γεωλογικό

Αρ.Κ.Οι. στο οικονομικό


Αλλού

ΕΑΑΚ στην Αλεξανδρούπολη

ΕΑΑΚ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα)

ΕΑΑΚ στη Μυτιλήνη

Φ.Α.ΠΑ. στο τμήμα μεσογειακών σπουδών στη Ρόδο

Φ.Α.Ση. στο τμήμα ιστορίας, αρχαιολογίας & κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Βόλο

χωροΑταξία στους μηχανικούς χωροταξίας στο Βόλο


...δεκτή οποιαδήποτε διόρθωση!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου